Facebook ikon Twitter logo Print side

Pågåande plan areal - Næringsareal på Eide

Områdereguleringa er ein kommunal plan i regi av Fjell kommune. Planen vert utarbeidd på privat initiativ frå Marine Eide AS og Franzefoss Utvikling AS, med ABO Plan og arkitektur som ansvarleg plankonsulent.

Planområdet omfattar Franzefoss si regulerte verksemd i nord, og skal legga til rette for vidareutvikling av næringsareal i søre delen av Eide.

Komité for plan og utvikling i Fjell kommune vedtok 1 desember 2015 oppstart av områdereguleringsplan og utlegging av planprogram for næringsareal på Eide. Planprogrammet vart godkjend i komité for plan og utvikling 8. mars 2016. Planprogrammet for områdereguleringa gjev føringar for planprosessen, legg rammer for vidare planarbeid og viser kva tema som skal skildrast og utgreiast.

Dokument

Kontaktinformasjon

Saksordførar Tom Georg Indrevik, tomgeorg.indrevik@fjell.kommune.no Prosjektleiar Lisbeth Selstø, lisbeth.selsto@fjell.kommune.no tlf.: 55 09 73 72


Sist endret: 08.01.2018