Facebook ikon Twitter logo Print side

Pågåande plan samfunn - Plan for kulturminne 2019 - 2022

Fjell kommune er i den avsluttande fasen med utarbeiding av temaplan for fysiske kulturminne og kulturmiljø: Berekraftig vern og bruk av kulturminna i Fjell. Temaplan for fysiske kulturminne og kulturmiljø 2019-2022. Sluttframlegget skal til behandling i Komité for drift og forvatning (KDF) tysdag 27. august og til behandling i kommunestyret torsdag 29. august. Planen vil bli oppdatert ifølgje vedtak, ved kunngjering.

Dokument

Framside kulturminneplanen


Sist endret: 20.08.2019