Facebook ikon Twitter logo Print side

Strategi - Eigarskapsmelding

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Med eigarskapsmeldinga ønskjer kommunen å vera ein tydeleg eigar med eigarkrav basert på definerte mål med eigarskapen i det einskilde selskap. Tydeleg eigarstrategi er nødvendig verktøy for medlemer av folkevalte organ og særleg for valte styremedlemer som skal representera kommunen i dei ulike selskapa. Det er viktige verdiar, interesse og samfunnsfunksjonar som vert forvalta i dei kommunale selskapa. Kommunen sine innbyggjarar vil difor vere opptekne av at desse selskapa vert forvalta på best mogeleg måte.

Dei kommunale selskapa representerer store verdiar og sjølve styringa av selskapa ligg utanfor kommuneadministrasjonen og dei politiske organa sine styringsliner. Selskapa sine strategiske mål vert i stor grad utforma av styra og styret har også ansvar for å vidareutvikla selskapsstrategien og arbeida for å realisera selskapa sine mål.

Eigarskapsmeldinga vart sist revidert i kommunestyremøte 25. februar 2016.


Sist endret: 06.03.2018