Facebook ikon Twitter logo Print side

Strategi - IKT-strategi 2012

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er eit viktig verktøy for utvikling av den kommunal verksemda og ein føresetnad for direkte tenester over nett til innbyggjarar, næringsliv og andre aktørar.

Fjell kommune legg vekt på bruk av IKT i alle delar av tenesteapparatet, og styrer dette gjennom eige IKT-planverk. IKT strategien skal vera kommunen sitt verktøy for å gjera Fjell til den mest veldrivne kommunen i landet.

Dokument


Sist endret: 08.01.2018