Facebook ikon Twitter logo Print side

Landbrukskveg

For å få godkjent søknad om bygging av landbruksveg, må vegen vera knytt til landbruksverksemd, dvs. jord- og skogbruk herunder gardstilknytta næringsverksemd basert på gardens ressursgrunnlag.


Publisert: 13.06.2016 16:36
Sist endret: 13.06.2016 16:36
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00