Facebook ikon Twitter logo Print side

Måling av radon

  • Fjell kommune v/eigedomssjefen gjennomfører jamleg måling av radon i kommunale bygg.
  • Dersom du ønskjer å måla radon i eiga bustad, må du ta kontakt med eit firma som tilbyr radonmåling. Det er fleire firma som tilbyr denne tenesta, så det kan vera lurt å samanlikna prisar.
  • Du kan lesa meir om reglar og tiltak knytt til radon på heimesida til Statens strålevern.

Sist endret: 24.05.2016
Eigedom

Besøksadresse:

Bildøybakken 105
5360 Kolltveit

Telefon: 55 09 60 00