Facebook ikon Twitter logo Print side

Marint avfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Informasjon fra Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og renovasjonselskapene om opplegg rundt Marin Forsøpling for 2017

Det er med glede å meddele at BOF, KNBF– Vest og renovasjonselskapene BIR, Fjellvar A/S og NGIR har mottatt økonomiske midler i fra Miljødirektoratet. Vi kan på den måten fortsette vårt videre arbeid knyttet til håndtering av eierløst marint avfall.

Ønsker en å rydde, kan en gjøre blant annet følgende

På samtlige gjenvinningsstasjoner kan en hente ut gratis «Vi rydder strendene i Hordaland» strandryddesekker hos Fjellvar, BIR og NGIR, eller hos BOF. Det er også en del servicekontor i ulike kommuner som deler ut disse.

Forsøplede strender finner en på www.Holdnorgerent.no og i Bergen og Omland Friluftsråd sitt strandryddekart. I strandryddekartet finner en sannsynlighetsmodellen i fra Havforskningsinstituttet som viser hvor det marine avfallet samler seg. En kan i kartet selv registrere nye områder som bør ryddes og når de er ryddet.

Oppleggene som de ulike renovasjonsselskapene praktiserer i øyeblikket er vedlagt til orientering. Vennligst se deres hjemmesider for nærmere detaljer.

Når en er ferdig å rydde kan strandryddesekkene leveres kostnadsfritt inn på gjenvinningsstasjoner hos Fjellvar, BIR og NGIR. Ønsker en å planlegge større aksjoner eller rydde på vanskelig tilkommelige steder kan en sende en mail til MarintAvfall@bof.no om en ønsker og har behov for hjelp med koordinering, og evt. henting av det eierløse marine avfallet.

Les meir


Sist endret: 29.09.2017