Facebook ikon Twitter logo Print side

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Dersom du har behov for å bruka motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag, må du søkja om løyve frå kommunen. Dette gjeld til formål som ikkje er offentleg godkjente nytteformål.


Sist endret: 24.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00