Facebook ikon Twitter logo Print side

Pris renovasjon

Gebyr for offentleg vatn, avløp og renovasjon vert fakturert av FjellVAR.

Satsane går fram av Gebyrregulativ for vatn og avløp og Gebyrregulativ for innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustadar. Du finn også prisar for levering på gjenvinningsstasjon:

Prisar og gebyrregulativ for vatn, avløp og renovasjon frå FjellVAR


Sist endret: 25.05.2016
FjellVAR AS

Besøksadresse:

Lonavegen 20
5353 Straume

Postadresse:

Lonavegen 20

Telefon: 56 31 59 30

Kontaktperson: Vakt

Telefon: 917 29 717