Facebook ikon Twitter logo Print side

Samfunnsutvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Langsiktig planlegging

Fjell kommune har ikkje eigen samfunnsdel av kommuneplanen, men har ei rekkje tematiske kommunedelplanar som avklarar satsingsområde, retningslinjer for drift og langsiktig utvikling av kommunen.

Prioriteringar og satsingar vert styrt av Planstrategien for Fjell kommune 2016 – 2019.

Kommunal planstrategi er heimla i plan- og bygningslova (§10-1), og skal utarbeidast minst éin gong kvar valperiode. Føremålet med den kommunale planstrategien er å prioritera kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra, for best å møta kommunen sine behov.

Planstrategien er basert på kommunen sine strategiske val for samfunnsutviklinga, samt nasjonale og regionale føringar.

Les meir om planstrategien for Fjell kommune 2016 - 2019

Fjell kommune ved komité for drift og forvaltning gjorde 8. mars 2016 vedtak om forslag til planstrategi for 2016-2019. Forslaget vert med dette gjort offentleg i samsvar med plan- og bygningslova §10-1.

Dokument:

Kommunedelplanar

Fag og temaplanar

Strategiar

Pågåande planarbeid

Statistikk og rapportar

Pågåande utviklingsprosjekt

 


Sist endret: 23.06.2017