Facebook ikon Twitter logo Print side

Skog og tre

Løyve til å felle tre som skapar konflikt

  • Tre i plantefelt kan grunneigar fella fritt utan løyve frå kommunen.
  • Dersom fellinga gjeld eit større volum, skal dette meldast inn til skogbruksansvarleg i kommunen.
  • Tre i hagar er regulert i nabolova §§ 2 og 3. Her står det m.a. at ein ikkje skal ha tre «nærare hus, hage, tun eller dyrkamark enn 1/3 del av trehøgda». Det er altså ikkje eigedomsgrensa ein skal måla frå. Vidare gjev lova nabo rett til å fjerne greinar og røter som strekkjer seg inn over nabogrensa dersom eigar av treet ikkje fjernar desse sjølv innan rimeleg tid etter at varsel er gjeve.
  • Nabolova regulerer rettstilhøve mellom naboar. Lova er komplisert med eit stort innslag av skjønn. Å ta lova i eigne hender kan føra til erstatningsansvar.

Publisert: 24.05.2016 14:36
Sist endret: 24.05.2016 14:38
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00