Facebook ikon Twitter logo Print side

Sykkelbyen Straume

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Satsing på sykkel

 1. Fjell kommune vedtok sin satsing som sykkelby i 2018.
 2. Sykkelbyen Straume har fokus på regionseneret Straume, og er eit 4-årig samarbeidsprosjekt mellom Fjell kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen.
 3. Avtala har som mål å fremja sykkel som eit attraktivt, trygt og effektivt alternativ til personbil, samt å auka sykkelbruken på lang sikt.

Kvifor sykkelby?

 1. Regionsenteret Straume har eit stort potensiale i å auka sykkelbruken.
 2. Det er eit stort behov for planlegging og utbygging av sykkelvennleg infrastruktur.
 3. Vi ønskjer å gjøre det enklare å velje sykkel som framkomstmiddel ved å sikra eit tryggare, raskare og sikrare sykkelvegnett, fleire og meir sikre sykkelparkeringsanlegg, samt å utføre andre mindre og større tiltak.

 

Kva planar har Sykkelbyen Straume?

 1. Arrangere årlig vårkampanje der innbyggjarane kan få gratis vårservice
 2. Setje opp permanent sykkelteljar
 3. Utføre sykkelteljingar andre steder rundt regionsenteret
 4. Setje oppsykkelparkering, samt sykkeloverdekning
 5. Setje opp sykkel-service stasjonar
 6. Bidra i utviding av FV209 – gang og sykkelveg.
 7. Bidra til å markere sykkelfelt på andre aktuelle vegar – slik at gåande kan skiljast frå syklande.
 8. Kartlegge sykkeltrasear i regionsenteret Straume


Sist endret: 02.09.2019