Facebook ikon Twitter logo Print side

Årsmelding

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Årsmeldinga er rådmannen sin presentasjon av kva for tenester kommunen har produsert, grad av måloppnåing og årsrekneskap. Meldinga er primært retta mot politikarane, men skal og fungera som eit informasjonsdokument for innbyggjarane i kommunen, næringsliv og andre interesserte.

Årsmelding 2018

Tidlegare årsmeldingar

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014 
Årsmelding 2013 
Årsmelding 2012 
Årsmelding 2011 
Årsmelding 2010 
Årsmelding 2009 
Årsmelding 2008 
Årsmelding 2007 
Årsmelding 2006


Sist endret: 19.05.2017