Facebook ikon Twitter logo Print side

For folkevalde

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regelverk

Rettar og plikter for dei folkevalde vert i hovudsak regulert gjennom kommunelova. De vil på denne sida finna lenkjer til fleire typar dokument som skildrar rettar og plikter folkevalde har.

Dersom de treng meir detaljert informasjon om konkrete problemstillingar, så ta kontakt med politisk sekretariat.

Generelt regelverk

Lokalt regelverk

Godtgjersle og reiser

Her finn de informasjon om reglar for godtgjersle og reiser for folkevalde. Merk at alle krav om dekking av tap i samband med politisk verksemd må dokumenterast.

Dokumentmalar

Kommunestyre

Formannskapet

Komité for drift og forvaltning

Komité for plan og utvikling


Sist endret: 21.12.2016
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00