Facebook ikon Twitter logo Print side

Høyring/offentleg ettersyn - Lokale forskrifter for vatn og avløp i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok 21.10.2019 å leggja følgjande lokale forskrifter for vatn og avløp på høyring/offentleg ettersyn.

Dokumenter

Offentleg ettersyn

Forskriftene og abonnementsvilkåra er tilgjengelege for gjennomlesing i Fjell rådhus og hos FjellVAR i tida 29.10 - 25.11.2019.

Merknader

Eventuelle merknader til forskriftene eller abonnementsvilkåra kan sendas via elektronisk skjema innan 25. november 2019. 

Elektronisk skjema


Sist endret: 24.10.2019