Facebook ikon Twitter logo Print side

Austefjorden Smolt- Søknad om utvidelse av konsesjon

Offentlig ettersyn – HF0014 Austefjorden Smolt- Søknad om utvidelse av konsesjon på oppdrettslokalitet 11636 Skålvik.

Austefjorden Smolt AS har søkt Hordaland Fylkeskommune om utvidelse av konsesjonen på lokalitet 11636 Skålvik i Fjell kommune. Søknaden gjelder utvidelse på settefiskanlegget fra dagens biomasseproduksjon på 100 tonn per år til 1000 tonn per år. Utvidelsen vil skje innenfor de eksisterende rammer for vannuttak. Det skal etableres renseanlegg for rensing av avløpsvannet. Papirene er lagt ut til offentlig innsyn i tidsrommet 18.11.2016 – 18.12.2016 i Servicetorget på rådhuset og folkeboksamlinga på Straume.

Dokument:

Eventuelle merknader sendes innen 18. desember 2016 til: postmottak@fjell.kommune.no, til: Fjell kommune, Postboks 184, 5342 STRAUME eller via:

Elektronisk skjema


Sist endret: 15.11.2016