Facebook ikon Twitter logo Print side

Dyrking av mikroalger

Søknad om dispensasjon fra kommunplanens arealdel for dyrking av mikroalger mellom Stora Vindøyna og Værøyna i Fjell kommune.

Søker: Arctic Seaweed AS (ASW) Org nr: 917 378 819

ASW søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for lokaliteten "Vindøyna" nordvest for Solsvik i Fjell Kommune. Selskapet ønsker å etablere et anlegg for makroalgedyrking (tare) mellom Stora Vindøyna og Verøyna.

Dokument

Søknaden er lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Servicetorget i Fjell rådhus og biblioteket på Straume.

Høringsperiode 09.03.- 06.04.2017. Høringsinnspill skal være skriftlig, og merkes med
Artic Seaweed.

Eventuelle merknader kan sendes til: postmottak@fell.kommune.no eller
Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume.


Sist endret: 09.03.2017