Facebook ikon Twitter logo Print side

Endring av adressenamn i "Nye Øygarden kommune"

I samband med endring av adressenamn i «Nye Øygarden kommune» vert dei nye aktuelle adressenamna, som Stadnamn - tenesta på Vestlandet har tilrådd, lagt ut på høyring.

Desse namna skal endrast

Sund kommune

Forslag til nye adressenamn i Sund
StadAdressenamn som skal endrastForslag til nytt namnhøyringTilrådd frå kommunen
Eide Sjøvegen Austepollen
Bryggena
Prestabuneset
Træselvvegen

Austrepollen

Forland

Porsvegen
Porsneset

Vågsbotn

Usholmdalen
Usholmvegen
Usholmvika
Forlandsvågen

Usholmdalen

Usholmvika
Forlandsvågen

Glesnes Krekebærvarden Glesnesvarden

Glesnesvarden

Hammarsland

Brøta

Bergvegen

Bøgarden
Bøgardsvegen
Torvmyrvegen

Bøgardsvegen

Torvmyrvegen

Kausland Myravegen
Vardevegen
Kauslandsmyra
Kauslandsvarden

Kauslandsmyra
Kauslandsvarden

Kleppe Rindane Gangstøvegen
Stokkavika
Stokkavikvegen

Stokkavikvegen

Kårevika Haugaseto Blokkebærhaugen
Gjelberget
Seteskaget

Blokkebærhaugen

Lerøyna Kverndalen Lerøystien
Lerøytunet
Austre Gapesteinen

Lerøytunet

Skaga Storhaugen Skaga

Skaga

Skoge Neset Kvalbuvegen
Kvalvågsvegen

Kvalvågsvegen

Sund prestegard

Liavegen
Nordvika

Stølen

Sundslia
Bakarsjøen
Sundssjøen
Sundsstøylen
Kråneset
Bessadalen

Sundslia

Sundssjøen
Sundsstøylen

 

Vorland

Kvednavegen

Einerhaugen
Monsahaugen
Møllarvegen
Vorlandskverna
Vorlandsgjerde

 

Møllarvegen

Vorlandsgjerde

Øvretveit

Gjerde

Ysttveita

Ysttveita

Her kan du senda merknad til endring av adressenamn i Sund kommune.

Fjell kommune

Forslag til nye adressenamn i Fjell
StadAdressenamn som skal endrastForslag til nytt namn - høyring
Algrøyna

Dalavegen

Haugarvegen

Algrøyvegen
Bestevegen
Morobakken
Naustbakken
Algrøysjøen
Algrøystranda
Bjorøy Hellemyrvegen Helletoppen
Flyndreviktoppen
Øvre Flyndrevikvegen
Brattholmen Lynghaugen Røsslynghaugen
Brattholmsvingen
Arebrekka
Øvre Svingen
Landro Sanden Sandbakken
Ovika
Li  Sletto Slettevegen
Lisletta
Lokøyna Linhaugen Linevika
Linevikhaugen
Misje

Kvednaviksvegen

Varden

Misjekverna
Misjekvernvegen
Misjevarden
Søre Krakhaugen
Skålvika Fagredalvegen Vestre Fagrehaugen
Straume

Haugen

 

Rognevegen

Straumsåsen
Gamlehaugen
Straumshagen

Rognebærvegen/Raunebærvegen
Rognelunden/Raunelunden
Rognetrelunden/Raunetrelunden
(skrivemåte med forledd Raun tilrådd)

Turøyna

Garen

Turøygarden

Vindenes

Austrevegen

 

Vestrevegen

Barneshøgda
Barnessvingen
Barnesvegen
Austre Barneshaugen

Barnestoppen
Utsikten
Vestre Barneshaugen

Ågotnes

Hagardsvegen

Haggarden
Haggardsberget
Haggardsvatnet
Haggardsvassvegen

Øygarden kommune

Forslag til nye adressenamn i Øygarden
StadAdressenamn som skal endrastForslag til nytt namn - høyring
Blomvåg Berget Blomvågvegen
Nordre Sæle Gjerdet Nordre Sæle
Kupevegen
Hernar Haugevegen Hernar
Hernevegen
Hedlane
Vik Ingjervegen Losemyrvegen
Losemyro
Hellesøy Knappen Knapphaugen
Hellesøyknappen
Torsvik Kvernneset Tollbuvegen
Blomvåg Kyrkjevegen Blomvågvegen
Hernar Murane Piletrevegen
Nautnes Nesvegen Tanglevikvegen
Stomefluvegen
Torsvik Nesevegen
Nygardsvegen
Tollbuvegen
Haugetunvegen
Brunnhøyvegen
Breivik Rinden Breivikvegen
Vik Sjøvegen Vikavågen
Vikavågvegen
Alvheim Sørheimsvegen Madelestova
Hernar Skaret Hernar
Hedlane
Rong Storevarden Rongøyvarden
Hellesøy Storhøyen Hegrevegen
Hellesøyneset
Nordre Sæle Sælevegen Nordre Sæle
Nordre Sæle Sæløyvegen Hellesøyvegen
Rong Tjødnarvegen Ternholmvegen
Hellesøy Torvvikvegen Hegrevegen
Hellesøyneset
Oen Varden Breivikvegen
Torsvik Vågevegen Maiavegen
Kjøpmannsvågvegen

Her kan du senda merknad til endring av adressenamn i Øygarden kommune.

Merknad

Frist for uttale er sett til 08.04.2019.

Merknader for Fjell kommune kan sendast på e-post til postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/ Plan- og eigedomssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruka elektronisk skjema.

Elektronisk skjema


Sist endret: 05.02.2019