Facebook ikon Twitter logo Print side

Fakturering av feiegebyr for 2017

Fjell kommune sender i desse dagar ut faktura for feiegebyr for 2017. Gebyret er eit årleg gebyr fastsett av kommunestyret og går til alle alle eigedommar med skorstein og eldstad knytt til skorsteinen.

For 2017 er gebyret fastsett til kr. 600,- eks moms (kr. 750,- inkl. moms) for bustader med ein skorstein. Gebyret dekker kommunen sine utgifter til feietenesta.

Sotra Brannvern som er ansvarleg for feietenesta i Fjell kommune har i haust teke i bruk eit nytt administrativt system for feietenesta. Systemet er matrikkelbasert og produserer fakturagrunnlaget for dei rekningane Fjell kommune sender ut.

Fakturaen vert sendt til den som er registrert som eigar i matrikkelen. Dersom det er fleire eigarar går den til den som har høgast alder.

Dersom du har spørsmål knytt til kven som er fakturamottakar eller kor tid feiing eller brannsyn har vore eller skal utførast ta kontakt med Sotra Brannvern på telefon 56 33 40 10.

Dersom du har andre spørsmål knytt til fakturaen ta kontakt med Fjell kommune, økonomiavdelinga på epost postmottak@fjell.kommune.no
eller på telefon 55 09 60 00

Dersom du ønskjer å opprette avtale om autogiro, e-faktura osv. gjer du dette i nettbanken.

Fakturering av feiegebyr for 2017
Foto: Colourbox


Sist endret: 20.12.2017