Facebook ikon Twitter logo Print side

Lokal forskrift om fartsavgrensing i sjøen

Lokal forskrift om fartsavgrensing i sjøen i Fjell kommune, (sjøkart nr. 21 og 23 Hordaland) vart kunngjort i Norsk Lovtidende den 05.07.2018 og gjeld f.o.m. denne datoen.

Lokal forskrift om fartsavgrensing i sjøen i Fjell kommune

5 knop er høgste tillate fart i følgjande farvatn:

  • Arefjordspollen
  • Geitanger Fjordmarina – Kobbavågen
  • Fjæreidepollen
  • Solsviksundet – Misjesundet
  • Langøysundet – Skålevikosen
  • Storasundet – Syltøyna
  • Bjorøyvågen
  • Straumssundet

Forskrifta gjeld alle fartøy til sjøs, inkl. vass-scooterar. Unntak frå forskrifta går fram av § 2.

Her kan du lesa meir om forskrifta på Lovdata si heimeside

Dokument


Publisert: 09.07.2018 10:30
Sist endret: 05.07.2018 10:23