Facebook ikon Twitter logo Print side

Lokal forskrift om fartsavgrensing i sjøen

Lokal forskrift om fartsavgrensing i sjøen i Fjell kommune, (sjøkart nr. 21 og 23 Hordaland) vart kunngjort i Norsk Lovtidende den 05.07.2018 og gjeld f.o.m. denne datoen.