Facebook ikon Twitter logo Print side

Nedlegging av Liljevatnet skule – høyring

Komité for drift og forvaltning (KDF) vedtok på møtet 20.mars 2018, sak 17/18, å legge sak om nedlegging av Liljevatnet skule med verknad frå 31.07.19 ut på høyring. Høyringsfristen vert sett til 17.04.2018.

Dokument:

Uttale:

Uttale eller merknader til høyringsforslaget kan sendast skriftleg til kommunen ved å bruke elektronisk skjema «Høyringsuttale». De kan ev. sende uttale til kommunen på e-post postmottak@fjell.kommune.no eller med post til Fjell kommune, postboks 184, 5342 Straume og vise til saksnummer 18/677.

Frist for å kome med uttaler til høyringsaka er tysdag 17.april 2018.

Elektronisk skjema


Sist endret: 21.03.2018