Facebook ikon Twitter logo Print side

Ope anbodskonkurranse

Rammeavtaler for rådgjevande ingeniør- og arkitekttenester.

Fjell kommune byr med dette inn interesserte føretak til å gje tilbod på parallelle rammeavtaler for rådgjevande ingeniør, uavhengig kontroll, rådgjevande arkitekttenester og byggeleiing/byggherreombod.

Oppdraga omfattar tilstandsvurdering, moglegheitsstudiar, prosjektering, utarbeiding av anbodsgrunnlag, teknisk bistand og byggeleiing i prosjekt som gjennomførast i regi av Fjell kommune. Varigheita på avtalane er 3år + opsjon på 1år.

Det vil bli stilt krav om erfaring med tilsvarande oppdrag. For ytterlegare informasjon om kvalifikasjonskrav sjå konkurransegrunnlag på DOFFIN/TED.

Tilbodskonkurransen vert halde i samsvar med reglane i "Forskrift om offentlige anskaffelser", og ein visar til kunngjering i TED/DOFFIN-basen.

Frist for innlevering av anbod er sett til 20.09.2015.

Plan- og utbyggingssjefen


Sist endret: 15.08.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00