Facebook ikon Twitter logo Print side

Send forslag til kandidat - kommunale prisar

Fjell kommune deler årleg ut prisar til einskildpersonar eller lag som har gjort ein særleg innsats innan kultur, idrett, frivillig arbeid, folkehelse, universell utforming m.m. i kommunen.

Her finn du retningslinjer og skjema til utfylling for dei ulike prisane:

Prisane vert utdelt under kultur- og idrettsgallaen i februar 2017.

Frist for forslag til kandidat er sundag 20. november 2016.


Publisert: 26.10.2016 14:11
Sist endret: 26.10.2016 14:18