Facebook ikon Twitter logo Print side

Send forslag til kandidat - kommunale prisar

Fjell kommune deler årleg ut prisar til einskildpersonar eller lag som har gjort ein særleg innsats innan kultur, idrett, frivillig arbeid, folkehelse, universell utforming m.m. i kommunen.