Facebook ikon Twitter logo Print side

Søk tilskot frå UKS

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Fjell har kr. 25.000 å dele ut til aktivitetar, arrangement, tilbod eller andre tiltak retta mot ungdom i kommunen.