Facebook ikon Twitter logo Print side

Søknad om endring av løyve til lagring av forureina massar i Straume Næringspark.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Veidekke Entreprenør AS har løyve til mottak og mellomlagring av forureina massar ved anlegget i Struame næringspark datert 19. desember 2016. Verksemda søkjer no om å endre rammene slik at anlegget også kan ta imot og mellomlagre ordinære rive- og gravemassar, og massar med forureining over grenseverdiar for farleg avfall. Det er ikkje søkt om auka mengder. Søkjar opplyser at all lagring av forureina massar vil skje innandørs på tett dekke og at all avrenning frå massane blir samla opp i samlekum, sugd opp og køyrt til godkjent mottak.

Saksdokument og informasjon om korleis du gir uttale, finn du på nettsida til Fylkesmannen i Hordaland.

Høyringsfrist er 10. oktober 2018


Sist endret: 11.09.2018