Facebook ikon Twitter logo Print side

Spelemidlar til idrettsanlegg

Kommunar, fylkeskommunar, idrettslag, andelslag eller andre samanslutningar kan søkja om tilskot frå overskotet av spelemidlane.