Facebook ikon Twitter logo Print side

Ungdomsklubb og aktivitetshus på Ågotnes

Fjell kommune ønskjer å invitere til eit ope møte for å få innspel frå potensielle samarbeidsaktørar torsdag 4. mai kl. 18.00 - 20.30.

Fjell kommune har vedteke å opne ungdomsklubb/frivillighus på Ågotnes. Hovudmålet er å re-etablere ungdomsklubbe, sentralt plassert i det gamle helsehuset på Ågotnes. Det er samtidig ei målsetting at huset skal kunna nyttast av frivillige lag og organisasjonar til alle typar møteplassaktivitetar for heile befolkninga i Nordre Fjell. For å skape ein samlande aktivitetsarena i nordre Fjell er det viktig at ungdom, lag og organisasjonar vil ta i bruk huset.

Fjell kommune ønskjer å invitere til eit ope møte for å få innspel frå potensielle samarbeidsaktørar, til kva aktivitetar som det kan vera aktuelt å legge til rette for.

Stad: Tranevågen ungdomsskule | Tid: 4. mai kl 18-20.30

Velkomen!

Foto

Ungdomsklubb og aktivitetshus på ÅgotnesUngdomsklubb og aktivitetshus på ÅgotnesUngdommar. Foto: ColourboxUngdommar. Foto: ColourboxUngdomsklubb og aktivitetshus på ÅgotnesUngdommar. Foto: ColourboxUngdommar. Foto: Colourbox


Sist endret: 28.04.2017