Facebook ikon Twitter logo Print side

Utslepp av tunneldrivevatn til sjø ved Våge i Fjell kommune

FjellVAR AS søkjer om utslepp av drivevatn i samband med bygging av tunnelar og fjellhall til nytt avløpsreinseanlegg. Anlegget skal lokaliserast ved Våge, og anleggsstart er planlagt i august 2017.

Fylkesmannen i Hordaland handsamar søknaden. Les meir på Fylkesmannen si heimeside.

Merknader til søknaden kan du leggje inn i skjemaet på nettsida til fylkesamnnen, sende til fmhopostmottak@fylkesmannen.no, eller til Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen. Merk saka med referansenummer 2017/4342. Frist for å gje fråsegn er 20. juni 2017.


Sist endret: 06.06.2017