Facebook ikon Twitter logo Print side

Varsel om vegstenging av Gamle Straumsundet bru

Kv1292 Bildøyvegen må stengjast for trafikk på grunn av grunnundersøkelser som må gjennomførast i forbindelse eit forprosjekt forbrua.

Brua vert stengd onsdag 9. mai. frå kl. 09.30 - 14.00 og 18.00 - 21.00. Brua vert stengd for
trafikk, men mjuke trafikantar kan passere.

Oversiktskart over Gamle Straumsundet bru


Sist endret: 04.05.2018