Facebook ikon Twitter logo Print side

Ebbesvikneset

Offentleg ettersyn for Ebbesvikneset, gnr. 45, bnr. 8, 120 m. fl. - Ebbesvika

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til reguleringsplan: Ebbesvikneset, gnr. 45, bnr. 8, 120 m. fl. – Ebbesvika (planid 20110015).

Dokument:

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn her og i servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 01.07 - 26.08.2016.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume
eller via elektronisk skjema innan 26.08.2016.

Plan- og utbyggingssjefen

Elektronisk skjema


Publisert: 17.06.2016 12:40
Sist endret: 01.07.2016 07:16
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00