Facebook ikon Twitter logo Print side

Espedalen - Kolltveit

Offentleg ettersyn for Espedalen gnr. 33/42 m. fl. - Kolltveit (PlanID: 20130019).

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Espedalen gnr. 33/42 m. fl. - Kolltveit (PlanID: 20130019)

Planområdet er på om lag 8,7 dekar og ligg på Kolltveit. Formålet med planen er å leggja til rette for bygging av totalt 24 nye bustadreisingar i form av konsentrerte bustader med tilhøyrande infrastruktur, felles uteopphaldsareal og leikeplass.

Dokument

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 16.02. – 30.03.2018. 

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 30.03.2018.

Elektronisk skjema


Sist endret: 13.02.2018