Facebook ikon Twitter logo Print side

Fv 561 Kolltveit – Ågotnes

Varsel om utvida plangrense - reguleringsplan for ny Fv 561

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ein viser til tidlegare varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan for ny fv 561 Kolltveit – Ågotnes, datert 09.10.2015.

Etter ein gjennomgang av plangrunnlaget ser ein at det er på einskilde punkt er naudsynt utvider varslingsgrensa. Dette gjeld særskilt på Landro, nord for krysset med vegen til Vindenes og på Kolltveit

Rørde grunneigarar og naboar vert med dette varsla om utviding av planområdet. Ein gjer merksam på at den endelege plangrensa for reguleringsplanen ikkje vil vere lik det området som er vist på varslingskartet.

Den utvida varslingsgrensa er vist på kartutsnitt som er lagt ut i Servicetorget i Fjell rådhus og her:

Eventuelle merknader eller innspel kan sendast som e-post til postmottak@fjell.kommune.no, skriftleg per post til Fjell Kommune, Plan og utbyggingssjefen, Postboks 184, 53542 Straume eller via elektronisk skjema.

Elektronisk skjema 

Frist for å komme med merknader til den utvida plangrensa er 30. juni 2017.

Alle merknader og fråsegn som kjem inn, vil følgje saka vidare og vere del av grunnlaget for utarbeiding av reguleringsframlegget. 

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til:
Fjell kommune v/Einar Lunde, tlf. 55 09 7374 eller e-post: einar.lunde@fjell.kommune.no


Sist endret: 09.06.2017