Facebook ikon Twitter logo Print side

Gamlevegen - Misje

Offentleg ettersyn for Gamlevegen del av gnr. 59/1 - Misje (planid 20150013)

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Gamlevegen del av gnr. 59/1 - Misje (planid 20150013).

Planområdet er omlag 17 daa og ligg nordvest for Kvernavatnet på Misje. Planen legg til rette for oppføring av 6 tomannsbustader og 1 einebustad, leikeplass og gangveg til fv561.

Dokument

Planane er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 07.10 -18.11.2016.

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 18.11.2016.

Elektronisk skjema


Sist endret: 06.10.2016