Facebook ikon Twitter logo Print side

Kv 47 Bildøyvegen - Bildøyna

Godkjent detaljreguleringsplan for Kv 47 Bildøyvegen - Bildøyna (planid: 20150007).

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret godkjent følgjande reguleringsplanar:

Detaljreguleringsplan for Kv 47 Bildøyvegen - Bildøyna (planid: 20150007).

Planstrekninga er 1,3 km og strekk seg frå kryss mot Fv. 258 ved gamle Bildøy bru til gamle Straumsundet bru. Langs heile strekninga vert det regulert veg med to kjørefelt og gang-/sykkelveg, med rabatt, på nordsida av vegen.

Dokument

Planane vert tilgjengelige i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume.

Klagefrist

Klagefristen er tre veker etter kunngjeringsdato, 29.6.2018. Klagen bør grunngjevast.

Eventuell klage kan sendast til:
postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/ Plan- og eigedomssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruke elektronisk skjema.

Elektronisk skjema


Sist endret: 28.06.2018