Facebook ikon Twitter logo Print side

Luren

Luren, gnr 36, bnr 10 m.fl - Foldnes

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til reguleringsplan:

Luren, gnr 36, bnr 10 m.fl - Foldnes (Planid: 20140003)

Dokument:

3D illustrasjonar
Føresegner datert 30.03.16
Illustrasjonsplan datert 22.04.16
Plankart datert 30.03.16
Planskildring datert 22.04.16
Saksdokumentet
snitt A-A1, snitt B-B1
Snitt C-C1
Snitt naust 22.4.16

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn her og i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 20.05 - 01.07.2016.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema innan 01.07.2016.


Sist endret: 15.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00