Facebook ikon Twitter logo Print side

Mabbursvegen

Mabbursvegen gnr. 37, bnr 61 m.fl. - Anglavika (Planid: 20130013)

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til reguleringsplan

Mabbursvegen gnr. 37, bnr 61 m.fl. - Anglavika (Planid: 20130013)

Dokument:

Føresegner
Plankart datert 11.01.16
Planskildring datert 21.09.15
Saksdokument

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn her og i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 20.05 - 01.07.2016.

Eventuelle merknader til planen kan sendast til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema innan 01.07.2016.


Sist endret: 15.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00