Facebook ikon Twitter logo Print side

Rop- huset, Søre Bildøy gnr 34/520, 542 mfl.

Offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

ROP- HUSET, SØRE BILDØY GNR 34/520, 542 MFL. (PLANID: 20160004)

Planområdet er på om lag 7,9 daa og ligg på Søre Bildøy. Føremålet med planen er å omregulere frå dagens føremål, til bustad, kontor og dagsenter. Planen er ei oppfølging av kommunestyret sitt vedtaket om kjøp av det tidlegare administrasjonsbygget til indremisjonsforbundet.

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 15.09.- 27.10.2017. Planen kan òg sjåast her:

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 27.10.2017.

Elektronisk skjema


Sist endret: 13.09.2017