Facebook ikon Twitter logo Print side

Skorafjellet barnehage - Kolltveit vest

Offentleg ettersyn framlegg til detaljreguleringsplan: Skorafjellet barnehage - kolltveit vest, GNR 33/603 M.FL. (PLANID: 20160006)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

SKORAFJELLET BARNEHAGE - KOLLTVEIT VEST, GNR 33/603 M.FL. (PLANID: 20160006)

Planområdet er på om lag 13 dekar og ligg innafor detaljreguleringsplan for Kolltveit Vest. Formålet med planarbeidet er å leggja til rette for flytting av regulert barnehage og regulering av småhusbusetnad med 3 einingar.

Dokument:

Planen er også lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 14.11.2017 – 02.01.2018.

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 02.01.2018 eller postmottak@fjell.kommune.no

Elektronisk skjema


Sist endret: 10.11.2017