Facebook ikon Twitter logo Print side

Straumsfjellet, gnr. 41, bnr. 578 m. fl – Straume

Offentleg ettersyn av Detaljregulering for Straumsfjellet, gnr. 41, bnr. 578 m. fl – Straume.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Komité for plan og utvikling i Fjell kommune har i møte 08.05.2018 i sak KPU 47/18, godkjent at framlegg til detaljregulering for Straumsfjellet, gnr. 41, bnr. 578 m. fl – Straume (PlanID: 20100007), vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova.

Planområdet er om lag 16 dekar, og ligg søraust for Straume sentrum. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for 5 bustadblokker som samsvarer med overordna plan om høg utnytting av tomta. Planen legg til rette for oppføring av 83 nye bustadeiningar, leikeplassar, grøntareal, stiar, vegar og parkering.

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 08.06.18 – 03.08.18.

Dokument

Offentleg ettersyn

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn tida 08.06.18 – 03.08.18.

Merknader

Eventuelle merknader til planframlegget kan sendast til: postmottak@fjell.kommune.no, som brev til Fjell kommune v/ Plan- og utbyggingssjefen, postboks 184, 5342 Straume eller ved å bruka elektronisk skjema, innan 03.08.2018.

Elektronisk skjema


Sist endret: 07.06.2018