Facebook ikon Twitter logo Print side

Tveita - Tveita

Offentleg ettersyn for Tveita gnr. 7/21 m.fl. - Tveita (planid 20130006).

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at Fjell kommune har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn følgjande framlegg til detaljreguleringsplan:

Tveita gnr. 7/21 m.fl. - Tveita (planid 20130006)

Dokument

Planane er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume i tida 07.10 -18.11.2016.

Eventuelle merknader til planenane vert å senda til: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 18.11.2016.

Elektronisk skjema


Sist endret: 06.10.2016