Facebook ikon Twitter logo Print side

Opparbeiding av fortau og utviding/utbetring av Bildøyvegen

Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale om opparbeiding av fortau og utviding/utbetring av Bildøyvegen frå plangrensa i søraust til avkøyrsel til Straume sjøfront.

Det vert med dette kunngjort oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Fjell kommune og Straumsundet Bolig AS om opparbeiding av fortau og utviding/utbetring av Bildøyvegen frå plangrensa i søraust til avkøyrsel til Straume sjøfront. Utbyggingsavtalen skal inngåast etter Justeringsmodellen, jf. Sak KS 52/17 Modellar for utbyggingsavtaler i Fjell kommune.

Dokument:

Eventuelle merknader skal sendast Fjell kommune innan 5. november 2017 og merkast sak 2017/3838 eller via:

Elektronisk skjema


Sist endret: 06.10.2017