Facebook ikon Twitter logo Print side

Modellar for utbyggingsavtalar i Fjell kommune

Formannskapet vedtok 5. april 2017 å leggja sak om modellar for utbyggingsavtalar i Fjell kommune ut til offentleg ettersyn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formannskapet sluttar seg til framlegget frå rådmannen om å ta i bruk justeringsmodellen der det er tenleg og å leggja til rette for bruk av fondsmodell for å sikra framtidig finansiering av store fellestiltak i utbyggingsområde. Det vert opna for kommunal forskotering. Rådmannen foreslår å supplere Retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar i Fjell kommune med nytt punkt om bustadsosiale tiltak.

Med saka følgjer forslag om endringar ut over det som ligg i saksframlegget frå rådmannen.


Dokument:

Saka vert lagt ut til i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling og her fram til 20. mai 2017.

Eventuelle merknader kan sendast til:

Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume eller via elektronisk skjema.

Elektronisk skjema


Sist endret: 20.04.2017