Facebook ikon Twitter logo Print side

Straume sjøfront

Framlegg til utbyggingsavtale for Straume sjøfront gnr 35/26, 668 og 671.

Det vert med dette kunngjort at framlegg til utbyggingsavtale mellom Fjell kommune og Straumsundet Bolig AS for utbygging av reguleringsplan for Straume Sjøfront vert lagt ut til offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 17-4.

Framlegg til avtale ligg til offentleg ettersyn i Servicetorget i Rådhuset og Fjell folkeboksamling på Straume fram til 23.05.2016. Dei kan og sjåast på kommunen sine internettsider www.fjell.kommune.no under kunngjeringar.

Tilhøyrande dokument 

Eventuelle merknader til avtalen kan sendast til:
Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen, Postboks 184, 5342 Straume innan 23.05.2016

Skjema for høyringssvar


Sist endret: 03.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00