Facebook ikon Twitter logo Print side

Politisk møteplan

Innleiing

I møtekalenderen finn du møtedatoar for dei fleste styre, råd og utval. Vel møte og lenkjen "Møteinformasjon" i møtekaleenderen for å sjå møteinnkalling og andre dokument.

Sjå Politiske råd og utval viss du ikkje finn møtedato i kalenderen.

I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternativ for lesing av møtedokumentFølg denne lenka for møtedatoar og dokument som gjeld før 2017Klikk i kalenderen for møtedatoar og dokument etter 01.01.2017.

Møtekalender

Møteplan 2019 for folkevalde (papirversjon)

Møteplan 2018 for folkevalde (papirversjon)

Politiske råd og utval


Sist endret: 16.03.2018