Facebook ikon Twitter logo Print side

Næringsliv og gründer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Fjell kommune er ein vekstkommune tett på Bergen med eit variert næringsliv. Vi ønskjer at fleire verksemder skal finne vegen hit og ønskjer å leggja til rette for at det skal vera attraktivt å etablera seg i kommunen.
Frå 1. januar 2020 vert Fjell ein del av storkommunen «Nye Øygarden», saman med kommunane Sund og Øygarden. Den nye kommunen vil rå over mykje tilrettelagt næringsareal til mange føremål, men vil og kunne tilby «upløgd» mark..

Kontaktperson for næringslivet i Fjell er Grethe Bergsvik som kan kontaktast på epost eller telefon.
Ho vil losa deg vidare inn i den kommunale organisasjonen – alt etter kva type næringsspørsmål du ønskjer svar på.

Etablerarrettleing og næringsfagleg vurdering

Korleis skal du gå fram for å starta verksemd?

Fjell kommune tilbyr gratis rettleiing til deg som vil starta eiga verksemd.
I tillegg gjennomfører kommunen næringsfagleg vurdering av prosjektplanar. Slik vurdering er eit krav før NAV kan behandla ein søknad om å få behalda dagpengar under etablering av eiga verksemd.

Kontakt

Meir informasjon om NAV si ordning finn du på NAV.no – Dagpenger og etablering av egen virksomhet.

Gründerparken Vest

Saman med Vest Næringsråd, Gode Sirklar, Sartor Storsenter og kommunane Fjell, Sund og Øygarden, opna vi Gründerparken Vest i mars 2017.

Gründerparken Vest er eit kontorfellesskap i Straume sentrum som er utvikla for gründerar og små nystarta verksemder. Her får du tilgang til kontorplass tilpassa ditt behov, du kan disponere møterom, kjøken og få eit fellesskap med andre som er i same situasjon. Dette kan gje deg inspirasjon og energi, nettverk og nyttige tips. Reglar for utleige.

Kontakt

Rikard Ledang
Dagleg leiar i Vest Næringsråd
Tlf: (+47) 452 80 869

Gründer i landbruket

Sjå her.

Etablerarsenteret

Treng du ekstra hjelp til å komme i gang med forretningsidé eller vidareutvikla ein allereie etablert bedrift?
Kommunen deltek i eit økonomisk samarbeid med andre kommunar og Hordaland fylkeskommune om Etablerersenteret som er det offentlege fellestilbodet til gründerar i Hordaland. Senteret vart i 2017 ein del av Hordaland fylkeskommune og held til i Bergen sentrum. Dei tilbyr etablerarkurs, rettleiing, nettverkstreff og andre innføringar i gründerverda, både på norsk og engelsk.

Sjå kurs

Vårt tilbud:

Norsk:

 • Kurspakken ABC Etablering består av 1-2-3 Etablering, Etablererkurs og Økonomikurs. Vi anbefaler gründere å ta hele kurspakken. Kurspakken koster kr. 1300. Men kursene kan og tas enkeltvis.
 • 1-2-3 Etablering – 3 timers kurs – Her lærer man om det formelle som må på plass for å starte egen bedrift: Valg av selskapsform, risiko, skatt og moms, registering, lover og regler, etc. Kurset koster kr.300 å ta enkeltvis.
 • Etablererkurs – To heldagers kurs – Her går vi dypere inn i forretningsplanen og jobber med forretningside og forretningsmodellerinng på dag 1. Dag 2 jobber vi med økonomi og skatt. Deltakerne jobber med sin egen forretningside. Kurset koster kr. 800 å ta enkeltvis.
 • Økonomikurs – Heldagskurs – Her spiller deltakerne seg til økonomiforståelse gjennom spillet Økonomi Illustrartor®. Deltakerne blir satt i grupper og jobber sammen om et gitt case. Gruppen fungerer som et styre for bedriften som de følger gjennom fire fiktive år. Sammen må de ta tøffe strategivalg/avgjørelser om bedriftens økonomi og fremtid; Skal de investere i nytt produksjonsutstyr? Skal de betale ned mer på lånet? etc. I tillegg lærer deltakerne å sette opp resultatregnskap og balanse, samt regne ut nøkkeltall. Vi ser at deltakerne drar kunnskapen fra dette økonomikurset over til egen gründerprosjekt og at det går noen «lys» opp her. Kurset koster kr.700 å ta enkeltvis. 
 • Veiledning/rådgivning – Booke time etter behov – Veiledning om forretningsutvikling gis av oss rådgivere på Etablerersenteret. Forutsetting om at vedkommende har deltatt på et av våre kurs. Tilbudet er gratis.
 • Treffpunkt – Frokostmøter – Rundt en gang i måneden arrangerer vi gratis frokostmøter med ulike dagsaktuelle tema for gründere. Møtene er åpen for alle og temaene varierer fra gang til gang.
  Temaer kan for eksempel være; sosiale medier, salg, erfaringsutveksling/gründerhistorier, finansiering, etc. Tilbudet er gratis. 


Engelsk:

 • 1-2-3 Start Up – 4 timers kurs – Engelsk utgaven av 1-2-3 Etablering. Koster kr. 300.
 • Business economics course – Heldagskurs – Engelsk utgaven av økonomikurset. Koster kr. 700.
 • Veiledning/rådgivning – Booke time etter behov – Gis også på engelsk. Tilbudet er gratis.
 • Link Up @ The Library – Frokostmøter på engelsk – Fire ganger i året arrangerer vi gratis frokostmøter på engelsk med dagsaktuelle tema for gründere. Møtene er åpen for alle og temaene varierer fra gang til gang. Tilbudet er gratis. 


Mer informasjon på vår hjemmeside: www.etablerersenteret.no

Kontakt

June Kristiansen
Rådgjevar Etablerersenteret
Næringsseksjonen – Hordaland fylkeskommuna
Tlf: 905 44 942

Etablerarfond

Er du ein gründer som skal etablera eiga bedrift?

Du kan søkje om inntil kr.50.000 til å gjere dei nødvendige tiltaka for å starta eiga bedrift frå Hordaland fylkeskommune sitt Etablerarfond: www.etablerersenteret.no/etablererfond2019/

Pengane kan gå til utgifter og tida du brukar (à kr.350 i timen) til marknadsundersøking, forretningsutvikling, testing og vidareutvikling av forretningside, nettverksbygging og kompetanseheving.

OBS! Midlane kan ikkje gå til husleige, nedbetaling av lån, aksjekapital, etc.

For detaljert informasjon – les her.

Søknaden går igjennom www.regionalforvaltning.no.

Nyttige lenkjer


Sist endret: 14.02.2019
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00