Facebook ikon Twitter logo Print side

Politiske råd og utval

Råd og utval

Offentleg innsyn

I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternativ for lesing av dokument. Følg desse lenkene for offentlege brev og saksdokument som gjeld før 2017. Klikk på knappane for offentlege brev og saksdokument etter 01.01.2017.

Offentleg forvaltning har plikt til å informere og publisere dokument på nett for å sikre openheit og rett til innsyn, med visse lovheimla unntak. Fjell kommune har elektronisk journal, eInnsyn, der du kan søke i offentlege brev og saksdokument og be om innsyn.

Reglar for innsyn i offentleg verksemd er heimla i offentleglova
I tillegg er det fleire lover som regulerer retten til innsyn