Facebook ikon Twitter logo Print side

Administrasjonsutvalet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet i Fjell består av komité for drift og forvaltning (KDF) sine medlemer i tillegg til representantar frå fire (4) arbeidstakarorganisasjonar. Utvalet vert sett saman kvart fjerde år etter kvart kommunestyreval.

Møtedatoar og saksdokument

Komité for drift og forvaltning (KDF) sin leiar, Ernst Morten Einarsen (H), er også leiar av Administrasjonsutvalet.

Arbeids- og ansvarsområdet

Administrasjonsutvalet skal vera kommunen sitt partsamansette utval i medhald av hovudavtalen. Utvalet skal handsame saker som gjeld tilhøvet mellom arbeidsgjevar og tilsette. Døme på saker: skiping av kommunale selskap, oppfølging av sjukefråvær, opplæring og ymse utviklingsprosjekt m.m.
Administrasjonsutvalet skal vere ankenemnd for administrative avgjerder om tilsetjingar og permisjonar.


Sist endret: 11.07.2017