Facebook ikon Twitter logo Print side

Barnehageutvalet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Alle referat frå barnehageutvalet sine møte vert lagt fram som referatsak for komité for drift og forvaltning.

Administrasjonen v/servicetorgsjef Lillian Torsvik har sekretærfunksjon for utvalet.

Innkallingar og referat

29.11.2016

Innkalling/saksliste
Referat

21.06.2016

Innkalling/saksliste 
Referat

19.05.2015

Innkalling/saksliste 
Referat

Mandat

  • Sikra likeverdige driftsvilkår mellom kommunale og private barnehagar i tråd med lovverket og lokale retningsliner
  • Sikra tilstrekkeleg barnehageplassar i kommunen
  • Sikra sikker drift av barnehagane ved full barnehagedekning
  • Samarbeid med nabokommunane om utbygging og finansiering
  • Sikra tilstrekkeleg kompetanse i barnehagane
  • Sikra ei god og samordna fagleg utvikling innan barnehagesektoren
  • Leggja fram saker for drift og forvaltning

Medlemer

  • Leiar: Ernst M. Einarsen (H) med personleg varamedlem Cecilie Rathem (H)
  • Nestleiar: Eva Vik (AP) med personleg varamedlem Odd Valvatne (AP)
  • Medlem: Kristin Brennhaug (KrF) med personleg varamedlem : Hege Misje (SL)

Lovverk og retningslinjer


Sist endret: 16.12.2016
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00