Facebook ikon Twitter logo Print side

Formannskapet

Formannskapet har ni representantar og tilrettelegg handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. I tillegg har kommunestyret vedteke at formannskapet skal behandla saker om til dømes reguleringsplanar knytt til fastlandssambandet, større planoppgåver, næringslivssaker m.m.

Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternativ for lesing av møtedokument. Følg denne lenka for møtedatoar og dokument som gjeld før 2017. Klikk på knapp «Møtedatoar og saksdokument» for møtedatoar og dokument etter 01.01.2017.

Møtedatoar og saksdokument  

Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy er leiar for formannskapet og kan nåast på telefon 55096000 eller epost ordforar@fjell.kommune.no.


Sist endret: 10.01.2017
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00