Facebook ikon Twitter logo Print side

Gebyrutvalet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Administrasjon v/økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt har sekretærfunksjon for utvalet.

Innkallingar og referat

10.10.2018

Innkalling/saksliste

10.04.2018

Innkalling/saksliste
Vedlegg: Selvkostfinaniserte tenester
Vedlegg: Klagesakar

Referat

23.10.2017

Innkalling/saksliste | Referat

17.10.2017

Innkalling/saksliste | Referat

29.05.2017

Innkalling/saksliste | Referat

Mandat

Utvalet har ansvar for å gje retning på utvikling av gebyr som innbyggjarane betaler. Dette gjeld særleg gebyr for plansaker, byggje- og delingssaker og kart- og oppmålingssaker, men også prinsippielle tilhøve knytt tilgebyr for vatn og avløp som det kommunale aksjeselskapet Fjellvar elles har ansvar for.

Medlemmar

Anne Hestnes (Ap) leiar
Daniel Viktor Sandvik (Frp) nestleiar
Egil Haaland (Ap)
Jon Inge Matre (H)
Kristin Brennhaug (Krf)

Lover og retningsliner


Sist endret: 06.06.2018
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00