Facebook ikon Twitter logo Print side

Gebyrutvalet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Administrasjon v/økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt har sekretærfunksjon for utvalet.

Innkallingar og referat

23.10.2017

Innkalling/saksliste

17.10.2017

Innkalling/saksliste

29.05.2017

Innkalling/saksliste

Referat

Mandat

Utvalet har ansvar for å gje retning på utvikling av gebyr som innbyggjarane betaler. Dette gjeld særleg gebyr for plansaker, byggje- og delingssaker og kart- og oppmålingssaker, men også prinsippielle tilhøve knytt tilgebyr for vatn og avløp som det kommunale aksjeselskapet Fjellvar elles har ansvar for.

Medlemmar

Anne Hestnes (Ap) leiar
Daniel Viktor Sandvik (Frp) nestleiar
Egil Haaland (Ap)
Jon Inge Matre (H)
Kristin Brennhaug (Krf)

Lover og retningsliner


Publisert: 22.05.2017 12:26
Sist endret: 16.10.2017 16:50
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00